Wiodące organizacje odgrywają ważną rolę w monetarnym i społecznym rozwoju narodów, będąc jednym z głównych motorów wzrostu, innowacji i poprawy. Ich praca przyczynia się do poprawy standardów życia ludności, tworzenia miejsc pracy i infrastruktury. Ze względu na obszar swojej działalności i inwestycji, wiodące polskie firmy są w stanie wchodzić w interakcje z gospodarkami całych regionów […]